กลับหน้าหลักคลังเนื้อหา

ห่ะบัตยูวววว...บรืนนนนนนนน

สานต่อจากเอนทรี [Transport Tablet Art]llSJ...จัง...แก(มหาสงครามความเร็วสูง) สำหรับผลงานวาดยานพาหนะในระบบ 3R แต่ทว่าสงครามรถยนต์ประจำปีนี้ยังไม่จบง่ายๆ ขึ้นอยู่กับความขยันของคนวาดล้วนๆ และยังคงยืนหยัดโดดเด่นสะท้อนสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างท้าทายเช่นเคย

Race

พาหนะในผลงานนี้ : Sugo V Asurada AKF-0/G2 (Cyber Formula) circuit safari

Ride


พาหนะในผลงานนี้ : รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 (ผลงานย้อนหลังเดือนสิงหาคม)

พาหนะในผลงานนี้ : Hover Cherdchai bus - Volvo B12B (ม.4ข ราชสีมาทัวร์, ผลงานย้อนหลังเดือนตุลาคม)

Rush!!

พาหนะในผลงานนี้ : Travico Scania Bus (สุโขทัยวินทัวร์)

(แถม)พาหนะในผลงานนี้ : Hino 500 series, TR MUV3 (Thairung Union car)

เอนทรีนี้มาเร็วไปเร็ว และอาจทำผลงานชนิดดังกล่าวมาไม่ทัน ดังนั้นหากแล้วเสร็จจะนำมาลงเสริมในภายหลัง และในโอกาสหน้าก็จะมาปิดฉากสงครามรถยนต์ในเอนทรีฉบับต่อไป ประจำเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งผู้วาดเองต้องกลับไปวางแผนก่อนว่าจะวาดรถยนต์ชนิดใดลงส่งท้ายบ้าง ซึ่งต้องคอยติดตามรับชมต่อไป หากคิดว่าไม่เป็นภูมิแพ้ด้านเหตุบ้านการเมืองเสียก่อน

Comment

Comment:

Tweet