กลับหน้าหลักคลังเนื้อหา

นมัสการ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
 
เอนทรีที่เกี่ยวข้องกับวิถีพุทธกลับมาแล้ว แต่เป็นฉบับประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเหมือนกับเอนทรีหมวดหมู่อื่นๆ ตามไปด้วย งวดนี้ก็มาในช่วงเดือน ๗ เดือน ๘ และควบรวมกับเทศกาลเข้าพรรษาไปในตัว 
 
เอาเป็นว่ามีผลงานอะไรที่นำมาลงในเอนทรีฉบับนี้ และมีตัวละครใดบ้าง เชิญเลื่อนลงมารับชมได้เลยครับ
 
----------------
 
Monasticism equality 
 


 
ตัวละครในผลงาน[ฝั่งขวา] พระสารีบุตร, พระโคตมพุทธเจ้า(พุทธะ), พระมหาโมคคัลลานะ
[ฝั่งซ้าย, ตัวเด่น] พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี, พระภัททากัจจานาเถรี(เจ้าหญิงยโสธรา)
 
ภิกษุณี (Bhikkhuni) คือ ๑ ในพุทธบริษัท ๔ ที่มีความสำคัญระดับพื้นฐานในด้านการศาสนา สำหรับในโลกปัจจุบันที่ต่างจากสมัยพุทธกาล การอนุญาตให้เพศสตรีได้มีโอกาสบวชเป็นพระนั้นมีน้อยมาก หรืออาจมีในนิกายมหายาน กับบางนิกาย และมีข้อจำกัดของการจำกัดสิทธิในศาสนจักรของแต่ละประเทศ แม้ว่าจะมีข้อธรรมวินัยที่มากถึง ๓๑๔ ข้อให้ได้ปฏิบัติ เหมือนกับพระภิกษุที่มีปฏิบัติเพียง ๒๒๗ ข้อ 
 
จุดประสงค์แท้จริงของการบวชเป็นภิกษุณีคือ การให้สิทธิที่ "เท่าเทียม" กันในการเลือกปฏิบัติกิจวัตรการค้นหาประสบการณ์ทางธรรมตามความศรัทธา โดยไม่ได้จำกัดในเรื่องของเพศสภาพ ไม่จำกัดระบบวรรณะ เพราะในเมื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยังมี "พราหมณี" (Brahmini และ Yogini) และศาสนาคริสต์ก็มี "แม่ชี" (nun) เช่นนั้นพุทธศาสนาก็ย่อมมีสิทธิ์ให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ในโลก ได้เข้าถึงประสบการณ์ทางธรรมได้ด้วย แม้ว่าในวงการสงฆ์เองก็อาจจะมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนถึงปัจจุบันนี้
 
Buddy Memorize
 


ตัวละครในผลงาน : พระโคตมพุทธเจ้า(พุทธะ), ม้ากัณฐกะ(Kanthaka)
 
อดีตม้าสีหมอกประจำตัวเจ้าชายสิทธัตถะ ถือเป็น ๑ ใน สหชาติทั้ง ๗ ที่บังเกิดมาพร้อมกัน ในวันและเวลาเดียวกัน (เจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าหญิงยโสธรา สารถีฉันนะ ต้นศรีมหาโพธิ์) มันคือคู่หูที่เจ้าชายเลือกมาเป็นสหายคู่ใจ พร้อมกับสารถีฉันนะ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนใด มันพยายามที่จะพาทั้งเจ้าชาย เจ้าหญิงยโสธรา และสารถีฉันนะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วย
 
ความทรงจำที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าชายออกบวช มันรู้สึกไม่สบายใจ ที่เจ้านายเลือกทางเดินไปสู่เพศบรรพชิต มันกลับมีความผูกพันตั้งแต่ได้พบกับเจ้าชายครั้งแรก จนถึงเวลาที่เจ้าชายไม่ต้องการให้มันได้ติดตามรับใช้ไปตลอดเวลา จนกระทั้งมันตรอมใจตายหลังจากที่กลับมายังกบิลพัสดุ์พร้อมกับฉันนะ ซึ่งถือว่าหน้าที่ของมันได้สิ้นสุดลงแล้ว
 
Hardline Jayanti
 


ตัวละครในผลงาน : พระโคตมพุทธเจ้า(พุทธะ), พระเจ้าพิมพิสาร(ฺBimbisara : बिम्बिसार)
 
กษัตริย์แห่งมคธผู้ปวารณาตนเป็นสาวกแห่งพุทธะ และเป็นพันธมิตรกับราชวงศ์ศากยะที่แน่นแฟ้นที่สุด แต่อีกด้านหนึ่งของท่านผู้นี้ ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด "ชีวกโกมารภัจจ์" บุตรที่เกิดจากการที่ท่านไปมีความสัมพันธ์กับโสเภณี อัมราปาลี นอกจากจะเป็นสวามีของ โกศลเทวี และมีบุตรชายด้วยกันอย่าง "เจ้าชายอชาตศัตรู" ซึ่งท้ายที่สุดก็นำมาสู่เหตุการณ์ทางการเมืองภายในราชสำนักจนได้
 
จากการที่พระโคตมพุทธเจ้า ได้มาเยือนแคว้นมคธ และสร้างความไม่พอใจต่อกลุ่มนักบวช ผู้นับถือพราหมณ์-ฮินดู จนนำไปสู่แผนการยึดอำนาจของเจ้าชายอชาตศัตรู พร้อมด้วยเหล่าพราหมณ์ในราชสำนัก เพื่อล้มล้างพระบิดาของตน และพยายามกำจัดอิทธิพลทางศาสนาของพุทธะให้หมดไปจากมคธด้วย ที่แย่กว่านั้นคือ มีเจ้าชายเทวทัตเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอีกต่างหาก
 
และแผนการลับนั้นก็ได้หลุดรอดไปถึงตัวท่าน แม้ว่าท่านจะเป็นบิดาของเจ้าชายอชาตศัตรูก็ตามแต่ ท่านเองก็ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้บานปลายไปถึงแคว้นอื่นๆ พยายามขัดขวางจนถูกจองจำไว้ในคุกใต้ดินให้ตายทั้งเป็นไปตลอดกาล 
 
สิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารได้รับมาจากพุทธะเกือบทั้งหมด การปรนนิบัติของพระชายาอย่างลับๆ รวมถึงความช่วยเหลือของเหล่ากองกำลังทหารที่ยังภักดีต่อท่าน นั่นก็ทำให้ท่านไม่หวั่นไหวต่อความกลัวที่เกิดขึ้น ท่านใช่เวลาที่เหลืออันน้อยนิดในการค้นหาทางสว่าง ในความมืดมิดของคุกใต้ดิน จนกระทั่งเวลาของความตายได้มาถึงนั่นเอง
 
----------------
 
เอนทรีอวดผลงานสไตล์ชาวพุทธนี้ ได้รวมเอาผลงานที่เจาะจงนำมาลงในช่วง "วันพระใหญ่" โดยเฉพาะ พร้อมกับเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว นำมาเขียนขึ้นมาอย่างกระชับ และมีเนื้อหาสาระเหมือนเช่นเคย ในช่วงวันอาสาฬหปูรณมีบูชา กับเทศกาลเข้าพรรษานี้ หวังว่านี่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการละเว้น หรือเลิกอบายที่ไม่เกิดประโยชน์กับตนเอง ลดอัตตา ลดทิฐิ ในช่วง ๓ เดือน หรือตลอดไป นอกจากจะหาเวลาประจวบเหมาะที่จะเข้าไปค้นหาประสบการณ์ชีวิตของการเป็นบรรพชิต ผ่านการบวชนั้นด้วย
 
ยังมีผลงานแถมอีก ๒ ชิ้น และมาตามกระแสดังๆ ด้วย ด้านล่างนี้เลยครับ
 


ประชันต้นเทียนพรรษา (เวอร์ชัน ๒๕๕๕ ปะทะ ๒๕๕๖)
 


 
 Stuart, Kevin and Bob pick up something and call as banana.

But, It's not banana or papaya!! (Minions)
 
 
แล้วกลับมาพบกันในเอนทรีประจำเดือนสิงหาคมนะครับผม

นมัสการ ห่ะบัตยูววววว... หน้านี้รวมเอาเอนทรีสำหรับเนื้อหาเชิงศาสนา ความเชื่อ ทั้งในรูปแบบทั่วไป และผลงานวาดพร้อมสาระสำคัญ ตั้งแต่เปิดบล๊...

Comment

Comment:

Tweet